Drs. Peter Rulkens

Drs. Peter Rulkens is afgestudeerd in Gent in 1991, maar wel een rasechte brabander.

Peter werkt sinds 1997 in Moergestel, is erkend paardendierenarts, en blinkt vooral uit op het gebied van de chirurgie; meer dan 100 kijkoperaties per jaar is slechts een klein bewijs hiervan. Ook als orthopeed heeft hij veel toegevoegd aan DAP Moergestel; per slot van rekening zijn kreupelheden bij het paard de belangrijkste reden om een dierenarts te raadplegen. Tot slot moet vermeld dat hij net als Henk van Enckevort en Wim van Dijk, een van erkende keuringsdierenartsen is, die behoort tot een klein uitgeselecteerd gezelschap, die voor de grote paardenverzekeraars mag keuren en bovendien PROKmerries, jaarlingen en jonge hengsten röntgenen voor het KWPN.‹ Terug